Fortsat ned lukning

28. februar 2021 20:35 , af Jørgen Høegsberg Kielsholm

Kære alle

Det blev desværre ikke i denne omgang at vi kunne lukke op indendørs, men som det ser ud i øjeblikket med Corona udviklingen, kan jeg godt forstå at indendørs sport ikke kommer i gang. Vi må dog godt forsamles 25 personer hvis vi udøver en sport udendørs.

Så det betyder også at vi må gå eller løbe en tur 25 personer sammen, hvis vi er medlem af samme klub, men i alle andre forhold gælder forsamlingsforbudt på 5.

Indendørs er det de samme forhold med at vi ikke må bruge vores klubhus, men du må gerne bruge bådhallen, som hidtil.

Vinterreglementerne gælder indtil vi har haft Standerhejsning. Datoen kommer senere.

Jeg vedhæfter et link til udmeldingen fra DFfR.

 

https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-find-raad-og-vejledning/

 

Brug stadig sund fornuft når I færdes i og omkring klubben.

Hilsen formanden