Kontingent

Kontingent 2022

Senior kr. 1.250,-

Unge 18-24 år kr.  950,-

Junior 10-17 år kr. 625,-

Distance kr. 625,-

Rospinning/vinterbader (Perioden 1/10–1/5) kr 625,- der til kommer en eventuel nøglebrik.

Passiv kr. 200,-

Ny nøglebrik 100,- kr.

Kontonummer er 7730 1033005

Medlemskabet gælder for et år - og bliver opkrævet pr. 1. maj hvert år. Foruden at ro giver et medlemskontingent for aktive udover adgang til alle bådtyper, mulighed for deltagelse i kurser, langture m.v. også adgang til at benytte sig af motionsrum, rospinning, saunaen og vinterbadning. Passive medlemmer har adgang til visse arrangementer, men ikke til roning, vinterbadning m.v..

Ønsker du at blive medlem af klubben, skal du kontakte klubbens Rochef Rita Rolighed eller Kajakchef Søren P. Thomsen.