Kontingent

Kontingenter:

Helårskontingent:

Senior:                       kr. 1.350,00

Unge 18-24 år:          kr.  1.010,00

Junior 10-17 år:         kr.    675,00

Distance:                    kr.   675,00

Medlemskabet gælder for et år - og bliver opkrævet pr. 1. maj hvert år. Foruden at ro giver et medlemskontingent for aktive udover adgang til alle bådtyper, mulighed for deltagelse i kurser, langture m.v. også adgang til at benytte sig af motionsrum, rospinning, saunaen og vinterbadning. 

Rospinnig/vinterbader:

Senior:                        kr. 675,00

Unge 18-24 år:           kr. 510,00

Junior 10-17 år:          kr. 350,00

Medlemskabet gælder for perioden 1/10–30/04 og bliver opkrævet 1. oktober hvert år.

.Passiv:

Alle:                             kr. 200,-

Passive medlemmer har adgang til visse arrangementer, men ikke til roning, vinterbadning m.v..

Ny nøglebrik 100,- kr.

Kontonummer er 7730 1033005

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside.

Som ny roer skal du kontakte klubbens Rochef Rita Rolighed eller Kajakchef Søren P. Thomsen for aftale om et instruktionsforløb